2001 - Can Valls i els Tinquet

Principal ] Amunt ] Un mas Templer ] Aclariment sobre la Joncosa ] La Joncosa de Gelida ] La font de Cantillepa ] Sobre la baronia de Gelida ] Eleccions dels Jurats ] Sobre els batlles ] Focs d'església ] Toponímia de Gelida ] Colom i Gelida ] 1990 L’escut d'armes de la Casa del Senyor de Gelida ] 1992 Una aproximació històrica de l'evolució de Gelida ] 1993 Les arrels del Puig ] 1994  Els Alcaldes de Gelida ] Sobre els Bertran de Gelida. 1994 ] 1995 La casa del senyor ] 1996 Inventari de les masies ] 1997 Alguns avantpassats meus ] 1998 Can Guarro ] 1998 Història d'alguns cognoms de Gelida ] 1999 - Masies de St. Joan Samora ] 2000 - Masies de St. Llorenç d'Hortons ] [ 2001 - Can Valls i els Tinquet ] 2002 - Masies de Corbera i St. Ponç ] 2003 - Àngela Despalau, senyora de Gelida ] 2004 -  Els llibres de Matrícula de Gelida, 1846-1878 ] 2005 - Els propietaris de la fàbrica de paper "La Gelidense" ] 2006 Sobre els remences a la baronia de Gelida ] 2007 La vida rural i les masies de Gelida ] Els Lloselles i la seva vinculació amb Gelida ] De la comarca i de fora la comarca. Nobiliària. ] Algunes famílies del nucli de Gelida, s. XVIII. ] Heràldica gelidenca, 2011 ] Una mort violenta i família. 2012 ] Cal Marí de Gelida ] D'Occitània a Gelida, segles XVI i XVII ] Patrimoni de qui? 2014 ] Uns Tobella de Gelida. Cal Boter, 2015 ] Primera pedra de la nova església de St. Pere de Gelida, 2016 ] Comanda templera de la Joncosa. Gelida ] Pregó de la Festa Major de Gelida, 2017 ]


CAN VALLS
Antigament lo mas d’en Font de Dach

Situació UTM: X-405850, Y-4589160 i alt. 110m

per Ramon Rovira i Tobella, estiu 2001

Estava escrit. Quan el rector de Gelida redactà la partida de defunció de Pere Valls, hereu de can Valls, anotar d’una manera sentencial i premonitòria el destí d’aquesta masia: "No feu testament perquè no tenia res". Ja feia, uns anys abans, una part de la propietat havia estat venuda per edificar uns molins paperers (el Molí Vell). Uns quants anys després la resta de la propietat seguí pel mateix camí traçat. Els Mir posseïren durant força anys (segle XIX i XX) la propietat (casa i algunes terres) fins que la vengueren l’any 1951 a Joana Andreu i que aquesta la vengué a la família Guarro el 1956. Aquest hivern hem vist desaparèixer la masia, ja bastant malmesa, per ubicar-hi una important indústria. Només s’han conservat quatre elements: Una pedra datera, el número de la casa, un cargol de la premsa i les antigues arcades. La pedra datera, la clau de l’arcada, procedia de l’antiga entrada que era situada al migdia al segle XVII (data d’una important reforma o reconstrucció) i que després fou portada al nou portal afegint-hi la data de la reforma (1669 -1863) gairebé total que feren els Mir. A l’interior es conserven alguns elements que es podien haver salvat, com ara la barana forjada de les escales.

Els orígens de can Valls els hem de situar al segle XIV: Els Font de Dach com a fundadors o estirps són continuats a través dels segles fins els nostres dies, així i tot, amb els canvis de cognoms, per qüestió de maridatge, els Font donaren pas als Claramunt, als Ramondet i finalment als Valls que són els qui han donat el nom del mas fins a l’actualitat. Avui dia a Gelida hi ha persones que porten el cognom Valls i que, alguns, possiblement en són descendents laterals del dit mas.

La propietat al segle XVIII tenia uns 52 jornals, i, a principis del segle XIX, només 40 jornals. A partir d’aquesta data s’anà fragmentant fins que els darrers posseïdors la reagruparen de nou en una sola i gran propietat.

ARBRE DELS HEREUS DE CAN VALLS (Resum)

BERNAT FONT de Dac (Doc. 1453)
filla:
GABRIELA FONT
...
BARTOMEVA CLARAMUNT
fill:
JAUME RAMONDET (doc. 1513)
...
JAUME RAMONDET ( = v 1530)
filla:
LUCRÈCIA RAMONDET (+ Gelida 1592)
fill:
ANTONI VALLS i RAMONDET ( = v 1603)
fill:
JERONI VALLS i GINEBREDA ( = Gelida 1639)
fill:
JOSEP VALLS i CANALS ( = Gelida 1676)
fill:
FRANCESC VALLS i RÀFOL ( = v 1738)
fill:
JOSEP VALLS i ROCA ( = Gelida 1770)
fill:
PERE VALLS i VOLTÀ ( = Gelida 2n mat.1807)
fill:
PERE VALLS i SERRA ( = Gelida 1844). Probablement el darrer hereu.

Provada l’antigor d’aquesta família on encara a Gelida hi ha descendents tant dels hereus com dels masovers. En aquest article, però, només, farem un homenatge als darrers masovers de can Valls, que per ara és un, entre d’altres, l’únic patrimoni vivent que restarà.


ELS TINQUET, masovers de can Valls
Una branca cabalera de can Pasqual

VIIIè. genearació dels hereus de can Pasqual

VIII Ramon Pasqual i Llopard de Dalt del Puig
(* Gelida 02-11-1716 - + d 1786)
= Gelida 04-06-1776 Francesca Sàbat de la Pujada i Estella
( * Gelida 03-04-1757 - + Gelida 24-09-1811), filla de Joan i de Francesca
fills:
1 Joan Pau (* Gelida 21-04-1777 - Gelida + 08-08-1812), l'hereu de can Pasqual
2 Josep (* Gelida 11-09-1778)
3 Fèlix (* Gelida 11-09-1778)
4 Rosa (* Gelida 21-10-1780)
5 Josep (* Gelida 04-12-1782 - + Gelida 04-02-1845) = a 1824 Paula Ferrer, de la Llacuna
6 Francisco (* Gelida 31-12-1784 - + Gelida 1849). Continua amb els Tinquet
7 Magdalena (* Gelida 12-02-1787) = Gelida 18-05-1812 Josep Gol i Oller (* Gelida), fill de Joan i de Francisca
8 Ramon Pau Josep (* Gelida 28-05-1789)
9 Maria.(* Gelida 12-06-1792 - + Gelida 04-08-1852) = Gelida 11-12-1811 Joan Llopard i Gibert, fill de Josep i de Rosa
10 Pere (* Gelida 03-03-1796 - + Gelida 07-01-1867) = Gelida 01-09-1818 Rosa Guilera i Massana, filla de Pau i de Teresa

ELS TINQUET

IX
FRANCISCO PASQUAL i SÀBAT (* Gelida 31-12-1784 - + Gelida 1849) = Gelida 16-12-1812 Margarida Vinyes i Ferreres (* Vallirana 05-03-1791 - + Gelida 18-06-1852), filla de Joan i Teresa.
fill hereu:
X JOAN PASQUAL i VINYES
(* Gelida 09-07-1818 - + Gelida 25-07-1818)
= Gelida 13-02-1852 Eulària Llopard i Subirana (* Pierola 25-09-1824 - + Gelida 29-01-1888), filla de Jaume i de Maria

El fill Joan d’aquest matrimoni i descendents són en el quadre adjunt.

Simbologia genealògica. * naixement; = any del matrimoni; + defunció; v aproximadament; doc. documentació.

Quadre dels Tinquet  Format PDF

Explicació del quadre:
Joan Pasqual i Llopard es casà amb Elionor Oller l’any 1880, tingué dues filles, ja que l’hereu morí de petit. Les dues filles, la Laieta i la Teresina, varen néixer a can Valls, i els tres fills de la pubilla, Laieta, o sigui la Maria, el Francisco i el Pere també varen néixer a can Valls i no fou fins els anys 20 que es traslladaren al carrer de la Barceloneta: a cal Tinquet.

En el quadre resten per posar els consorts i fills dels descendents casats d’alguns. El Pere Cartró i Rauet, dos fills; En Jordi Polo i Cartró, un fill; En Joan Carafí i Romeu, casat recentment, i la Mercè Carafí i Rossell, casada fa pocs anys.