Les masies i les cases de Gelida

Principal ] Amunt ] [ Les masies i les cases de Gelida ] Situació de les masies ] Les masies capbrevades i altres dades ] Índex capbreu de Gelida, 1827-1832 ] Els cognoms dels hereus ] Situació patrimonial de les masies ] Exposició 2007 - 2008 ] Bibliografia ] Diccionari ] Arxius ] Recerques genealògiques a Internet ] Masies de Catalunya ]


Activitats de la vida rural i les masies a Gelida


Hi ha a la venda un CD amb tot el treball de les masies molt més complet per 6 euros que es pot demanar al CI