La casa dels Tarongers

Principal ] Amunt ] Ca l'Altimires ] Mas Barceló ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] [ La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] La rectoria Vella ] El mas Roig ] La Talaia ] Cal Xim ]


 

Fotografia:  R. Rovira, 2006, vista des de davant.
D'esquerra a dreta: cal Patró, cal Ramos, antigament cal Franciscó, i cal Manó.
Vista des de darrera
 
Part de l'antic portal de la casa dels Tarongers


Codi 44
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça El barri dels Tarongers
Situació. Coordenades UTM.

X 405,679,00
Y 4,588,091,00

Altitud

260m

Denominació moderna Cal Manó, cal Ramos (abans cal Franciscó) i cal Patró
Denominacions antigues La casa dels Tarongers
Altres posseïdors Duran (s. XV-XVI), Terme (s. XVI-XVII), Rigol (s. XVII), venda als Alegre (s. XVII), venda als Bargalló del Racó (s. XVIII).
Posseïdor actual Diversos: Jaume Subirana i Alert, Miquel Gol i Font i altres.

ASPECTES HISTÒRICS

La casa dels Tarongers ja en tenim l'existència al segle XVI, i segurament era més antiga. Per fer-ne un seguiment cal seguir la propietat del Racó. Casa d'En Joan Terme vuy de Montserrat Terme dita dels Tarongers (Lucerna, 1599). Al segle XVIII devia està bastant malmesa ja que en la compra feta l'any 1733 que en fa d'una part En Gabriel Pujol i en el capbreu de 1736, ens diu "Tota aquella caseta és part de casa antes descuberta y vuy cuberta situada en la partida dels Tarongers..." i el mateix capbreu que En Josep Garrigosa, que tenia una altra part de casa, ens diu "... tot aquell tros de casa dels Tarongers situada dins la parròquia de Gelida...".  La compra feta als Bargalló l'any 1733 per Gabriel Pujol (després el Manó) i Josep Garrigosa (després cal Patró), i en referècia aquest darrer l'any 1827 ens diu que els Gol ho tenen per Josep Romegosa, potser per compra, en data incerta. Pensem que aquest Garrigosa o Romegosa podrien ser els mateixos.  Els Pujol venen parts de la propietat, per exemple, a Roc Torres, moliner, i als Oller de la Muntanya una peça de terra (1802) on després s'edificaria ca n'Oller dels Tarongers. Cal Franciscó era a la part central de la casa hi van viure molts anys els Julià (vegeu la genealogia més avall), anys més tard hi trobem els Julivert i darrerament els Ramos... Els Pujol eren oriünds de Castellví de Rosanes i els Gol, o Gual, són oriünds de Subirats.


ARBRE DELS HEREUS

Cal Manó:

I GABRIEL PUJOL i OLLER de la Cauma. Fill de Miquel i de Maria. T, 1751. Compra la Casa dels Tarongers, 1733.
fill:
II JOSEP PUJOL i OLLER (*Gelida 1713)
fill:
III GABRIEL PUJOL i OLIVELLA (*Gelida 1742) 
germà:
III FRANCISCO PUJOL i OLIVELLA (= v1781, T, 1817)
fill:
IV PERE PUJOL i COMAJONCOSES (= Gelida 1829)
fill:
V MIQUEL PUJOL i SÀBAT (= Gelida 1856)
fill:
VI SALVADOR PUJOL i OLLER (= Gelida 1886)
filla:
VII FRANCISCA PUJOL i FONT (= Gelida 1910) 
fill:
VIII GABRIEL SUBIRANA i PUJOL
fill:
IX JAUME SUBIRANA i ALERT
Casat i amb fills.

De cal Xim a cal Franciscó (no eren propietaris):

I JOAQUIM JULIÀ-FERRER i LLOPARD de Baix (1659-1729)
fill:
II PERE JULIÀ i FONT del Puig (T, Gelida 1760)
fill:
III GASPAR JULIÀ i PASQUAL (T, Gelida 1780). No era l'hereu, però en continua una altra línia de l'hereu Jaume.
fill:
IV FRANCISCO JULIÀ i ISAC (= Gelida 1811). Testà el 1858 a la casa dels Tarongers. Junt amb el seu fill, deixaren cal Xim i anaren als Tarongers, a cal Franciscó.
fill:
V CRISTÒFOL JULIÀ i VENTURA (= Gelida 1838)
fill:
VI FRANCISO JULIÀ I BUSCÀ (= Gelida 1870)
fill:
VII FRANCISCO JULIÀ i CARDÚS (+ Gelida 1918), solter. En continua una línia del seu germà Pere que només va tenir filles.


Cal Patró:

I PERE GOL i PUJADES (= Gelida 1793)
fill:
II PERE GOL i PASQUAL (= Gelida 1824)
fill:
III JOAN GOL i GUILERA (= Gelida 1866)
fill:
IV JOSEP GOL i OLLER (= Gelida 1901)
fill:
V JOSEP GOL i RICART (= v1930)
fill:
VI MIQUEL GOL i FONT (* Gelida 1932)
Casat i amb un fill.