Cal Piula

Principal ] Amunt ] Ca l'Altimires ] Mas Barceló ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] [ Cal Piula ] La rectoria Vella ] El mas Roig ] La Talaia ] Cal Xim ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006. Casa vella.
Postal principis s. XX. Molí fariner i la casa nova del costat.


Codi 48
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Barri de les Cases Noves. A sota seguint un camí
Situació. Coordenades UTM.

X 404,250,00
Y 4,589,217,00

Altitud

80m

Denominació moderna Cal Piula
Denominacions antigues Molí fariner
Altres posseïdors Els senyors de Gelida. Els Elies, els Serra i els marquesos de Gelida
Posseïdor actual Rosa Carafí i Torrents

ASPECTES HISTÒRICS

Joan Carafí i Torrents, habitant a Sant Salvador de la Calçada, compra l'any 1923, als hereus del marquès de Gelida, mor el 1922, el molí fariner derruït anomenat la Ferreria (aquesta finca fou venuda l'any 1948 a Josep Torné i Sàbat) i una peça de terra plantada de pins i roures amb un edifici que havia estat un molí fariner anomenat l'Areny d'una extensió de vint mujades. 
La possessió del primer marquès de Gelida, Joaquim Jover i Costas:  Veure l'article Els propietaris de la Gelidense.


ARBRE DELS HEREUS

JOSEP CARAFÍ i OLIVELLA (* St. Llorenç d’Hortons 1730), setè hereu de can Carafí de Sant Joan Samora
fill:
JOSEP CARAFÍ i CASANOVES, cabaler, que inicia la línia de cal Piula. Primer vivien a St. Salvador
fill:
JOAN CARAFÍ i JULIÀ  (= Gelida 1843)
fill:
PERE CARAFÍ i CANALS  (= Gelida 1877)
fill:
I JOAN CARAFÍ i TORRENTS 
fill:
II PERE CARAFÍ i PARERA
filla:
III ROSA CARAFÍ i TORRENTS = Josep Esteve
Continues fills.


NOTES

Marques del nivell de les riuades del 1842 i 1850
Segons informació de Pere Carafí foren per sant Bartomeu, 24 d'agost de 1842 i santa Tecla el 23 de setembre de 1850.
Les dates de les riuades s'han obtingut de diferents fonts sobre els aiguats del riu Llobregat.